50cc Knattecross

Efter flera år av förslag och idéer i ämnet antog SVEMOS rådsmöte i December 1967 äntligen MK Orions motion om ett försök att anordna 50cc Motocross för 12 - 16 åringar, det som senare populärt kom att kallas för Knattecross.

¤ Läs tidningarna MC Nytt och Allt om mc's reflektioner om Knattecrossen  

¤ Läs tidningsreportage om Knattecrossen  1964-1970   uppd 130111 1971-1972   1973    uppd 1402231974    1975    uppd 1402231976    1977    1978   1979

¤ Läs utdrag från Rune Månzons bok Knattesporterna 2 från 1979

¤ Läs 1969 års regler

¤ Läs annonser  uppd 140223                  

   

                                                               åter Lindstrom-mx