BKS Står för Bengt Karlström Special - Sala

Här är ny historik av Lars Hjälmberg sign Malke från tidskriften MC Veteranen nr 4 2010

Historik av Nisse Wedin  från tidskriften MC Veteranen 1989

Här är en bild av en renoverad BKS sidovagn som Bengt körde bla i MCdN 1963 med framskjuten placering. Motorn är byggd på ett Albin vevhus med egen registerkåpa och magnetbrygga. Bengt gjorde egen cylinder och skyddsrör för stötstängerna. Toppen han använde var av Velocette fabrikat. Med 86 borrning och 101 i slag blir det 586cc.

Här är några av Bengts renoverade solo cyklar.

Bilder av BKS vattenkylda 510cc HVA

Åter specialbyggen