Data och anvisningar för Flinks ombyggnad av silverpilsmotorn till 250cc

Tack till Lars Erik Heimsten som hittat detta datablad, direkt från Gustavs Halda.

Beställning av delar kunde sedan göras medelst denna talong (hyggligt porto också).